برگزاری كارگاه برنامه‌ريزي استراتژيك توسط مركز تحقيقات مديريت بيمارستاني

برگزاری كارگاه برنامه‌ريزي استراتژيك توسط مركز تحقيقات مديريت بيمارستاني

كارگاه دو روزه برنامه‌ريزي استراتژيك توسط “مركز تحقيقات مديريت بيمارستاني” دانشگاه علوم پزشكي تهران در تاريخ 15و 16 دي ماه 1389 در بيمارستان شهید هاشمي نژاد برگزار شد.

اين كارگاه با سخنراني دكتر طبيبي وبا حضور مديران ، روسا و مترونهاي بيمارستانهاي شهر تهران و با هدف بالا بردن توانمندي مديران ، روسا و مترونها و كسب اطلاعات و آخرين دستاوردها در اين زمينه تشكيل گرديد.

بنابر اين گزارش : در اين كارگاه هر يك از شركت كنندگان پس از تحليل نقاط قوت، ضعف، فرصت‌ها و تحديدهاي حوزه كاري خود و شناسايي مشكلات مربوط(P)، اهداف(O) و استراتژي‌هاي(S ) متناسب براي حل آنها را تدوين نمودند.

درضمن به شركت كنندگان در این کارگاه گواهينامه حضور ارائه گردید.