برگزاری اولین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات مدیریت بیمارستانی به ریاست دکتر پوراصغری

جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات مدیریت بیمارستانی در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۱۴ با حضور اعضاء شورای پژوهشی در سالن جلسات مرکز فوق تخصصی شهید هاشمی نژاد برگزار شد.
در ابتدای جلسه دکتر حمید پوراصغری، ریاست مرکز تحقیقات مدیریت بیمارستانی در خصوص جهت گیری های مرکز  و برنامه استراتژیک آن توضیحاتی ارائه نمودند.
در ادامه اعضای جلسه در این خصوص به بحث و ارائه نظر پرداختند. سپس طرح های تحقیقاتی ارائه شده بررسی شدند و تعدادی از آنها با نظر اعضای شورا تصویب گردید.

ارائه مدل انتخاب و ارزیابی تامین‏ کنندگان خدمات برون سپاري بر پایه‏ ي رویکرد تحلیل سلسله مراتبی در بیمارستانها

ارائه مدل انتخاب و ارزیابی تامین‏کنندگان خدمات برون سپاري بر پایه‏ي رویکرد تحلیل سلسله مراتبی در بیمارستانها

در هر صنعتی،‌ انتخاب و ارزیابی تامین‏کنندگان برای پیشرفت و توسعه، بسیار حیاتی و بحرانی است. با توجه به استفاده گسترده از سیستمهای شرکتی و تاکید بر مفاهیم بهبود کیفیت، مدیران تلاش می‏کنند تا به مرزهایی فراتر از پول و مواد دست یابند تا گستره‏ی جدیدی از فرصتها را در دنیای امروزی کشف کنند.

در بیشتر فرایندهای کسب و کار، برای شرکتها ضروری است که بتوانند به تامین‏کنندگان اعتماد کنند، تامین‏کنندگانی که، کالاهایی/ خدماتی با کیفیت بالا و با کمترین زمان تحویل و با قیمت مناسب ارائه دهند.

بیمارستان هاشمی‏نژاد در سالهاي اخیر بعضی از خدمات غیردرمانی خود را یا برون‏سپاري کرده یا تصمیم بر برون‏سپاري آن به بخش خصوصی دارد، انتخاب و ارزیابی تامین‏کننده موضوع بحرانی و اصلی در برون‏سپاري خدمات بیمارستانی می‏باشد، لذا در این پژوهش به موضوع انتخاب و ارزیابی تامین‏کنندگان براي خدمات برون‏سپاري شده در بیمارستانها پرداخته شده است.

انتخاب و ارزیابی تامین کنندگان در چند مرحله انجام گرفت، 1-انتخاب معیارهاي انتخاب و ارزیابی، 2-دسته بندي معیارها و طراحی مدل سلسله مراتبی، 3-حل مدل با استفاده از رویکرد تحلیل سلسله مراتبی و با کمک نرم‏افزار Expert Choice 11   و 4- تجزیه و تحلیل نتایج .

فاز اول: بر اساس مطالعات انجام شده 25 معیار انتخاب و ارزیابی تامین کنندگان شناسایی شد،‌ به علت کثرت معیارها و همچنین منطبق نبودن برخی از آنها با سیستمهای درمانی،‌ با نظر مسئولان و خبرگان بیمارستانی 14 معیار جهت ارزیابی و انتخاب،‌ برگیزیده شدند.

فاز دوم: سپس معیارهاي شناسایی در سه حوزه ویژگی‏هاي خدمت، ویژگی‏هاي تامین کننده و معیارهاي ارتباطات در زنجیره تامین دسته بندي شدند، بعد از شناسایی معیارهای ارزیابی و انتخاب، نمودار سلسله مراتبی انتخاب و ارزیابی تامین کنندگان بر اساس رویکرد تحلیل سلسله مراتبی ترسیم شد، نمودار طراحی شده شامل4 سطح می‏باشد: سطح اول:‌ بالاترین سطح، سطح تصمیم‏گیری می‏باشد، در این سطح تامین کنندگان انتخاب و ارزیابی می‏شوند، سطح دوم: ‌سطح معیارها می‏باشد،‌

در این سطح سه معیار اصلی: ویژگی‏های خدمت،‌ ویژگی‏های تامین کننده و معیارهای ارتباطات در زنجیره تامین قرار داده شده‏اند، سطح سوم: در سطح سوم، شاخص‏ها و معیارهای انتخاب و ارزیابی شناسایی شده قرار دارند، ‌سطح چهارم، ‌در این سطح که سطح گزینه‏ها نامیده می‏شود،‌ تامین کنندگان قرار دارند،

فاز  سوم و چهارم:  پرسشنامه ‏ها در اختیار متخصصان و کارشناسان که متشکل از مدیر بیمارستان، مدیر کیفیت بیمارستان، مدیر منابع انسانی، معاون پژوهشی بیمارستان، مدیر بیمارستان محب،‌ و سایر کارشناسان و متخصصان این حوزه قرار داده شد و به صورت مجزا و به شکل مصاحبه تکمیل شدند. داده‏های جمع‏آوری شده در نرم افزار Expert Choice 11 تجزیه و تحلیل شد.

دکتر مسعود اعتمادیان، هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران، عضو هیات موسس مرکز تحقیقات مدیریت بیمارستانی

دکتر پژمان شادپور، معاون آموزشی و پژوهشی بیمارستان هاشمی نژاد و رئیس مرکز تحقیقات مدیریت بیمارستانی

فاطمه سمنانی،‌ مدیر بهبود کیفیت بیمارستان هاشمی نژاد، مدیر مرکز تحقیقات مدیریت بیمارستانی

مهندس روح انگیز اسدی، کارشناس ارشد مهندسی صنایع، مرکز تحقیقات مدیریت بیمارستانی

ابلاغ معاونت پژوهشی مرکز تحقیقات مدیریت بیمارستانی

سرکار خانم دکتر ژاله عبدی
استادیار محترم پژوهشی موسسه ملی تحقیقات سلامت

با عنایت به تجارب و توان علمی و پژوهشی سرکارعالی،  به موجب این ابلاغ به عنوان معاون پژوهشی مرکز تحقیقات مدیریت بیمارستانی منصوب می گردید تا برابر مقررات و شرح وظائف موجود ارائه خدمت نمایید.
اهم اقداماتی که انتظار می رود به آن اهتمام ورزید به شرح زیر است:

  • استفاده از ظرفیت های ملی و بین المللی در راستای ارتقا کیفیت پژوهش
  • اخلاق مداری در پژوهش
  • انتخاب وانجام  پژوهش های کاربردی در مرکز
  • هماهنگی درون بخشی و برون بخشی با کلیه دستگاه های مرتبط
  • ارتباط فعال با سایر مراکز تحقیقاتی داخلی و خارجی به ویژه مراکز تحقیقاتی نظام سلامت
  • فعال سازی و به روز رسانی مجله تحقیقات بیمارستانی مرکز
  • جذب حداکثری نخبگان جوان و پژوهشگران توانمند در راستای انجام تحقیقات کاربردی
  • همکاری مستمر با وزارت بهداشت در راستای شناسایی و انجام تحقیقات و پروژه های کاربردی مورد نظر وزارت

از درگاه ایزد  منان موفقیت و سربلندی سرکارعالی را در راستای انجام وظائف محوله مسئلت می نمایم.

دکتر حمید پوراصغری
رییس مرکز تحقیقات مدیریت بیمارستانی

بازدید مدیر کل دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی وزارت، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به همراه مشاور منطقه ای سازمان بهداشت جهانی

روز یکشنبه اول دی ماه 1398دکتر حمید رواقی، مشاور منطقه ای مدیریت سلامت سازمان جهانی بهداشت به همراه دکتر رضا گل پیرا مدیر کل دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی وزارت، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از مرکز تحقیقات مدیریت بیمارستانی بازدید کردند.

در این بازدید ابتدا دکتر حمید پوراصغری، ریاست مرکز، در خصوص وظائف و برنامه های آتی مرکز توضیحاتی ارائه نمودند و سپس حاضرین در خصوص گسترش همکاری های فیمابین مرکز تحقیقات بیمارستانی با دفتر مدیریت بیمارستانی وزارت بهداشت و افزایش فعالیت های این مرکز در حوزه بین المللی و دریافت مشاوره از دفتر منطقه ای سازمان جهانی بهداشت به بحث و گفتگو پرداختند.

برگزاری کارگاه شناسایی اولویت های پژوهشی بیمارستان های دانشگاه

کارگاه شناسایی اولویت های پژوهشی بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی ایران روز پنجشنبه دوم آبان ماه در سالن طبقه هفتم ساختمان مرکزی دانشگاه برگزار شد.

به نقل از روابط عمومی معاونت تحقیقات و فناوری؛ این کارگاه با مشارکت روسا و مدیران بیمارستان ها، روسای مراکز تحقیقاتی مدیریت بیمارستانی و مدیریت و اقتصاد سلامت، دستیاران دکترای تخصصی گروه اپیدمیولوژی و میزبانی معاونت تحقیقات و فناوری و ستاد راهبری بیمارستان های دانشگاه تشکیل شد.

در این کارگاه ابتدا دکتر عباس متولیان معاون تحقیقات و فناوری، تاکید کرد هدف از این کارگاه شناسایی اولویت های پژوهش در نظام سلامت (HSR) در بیمارستان های دانشگاه است به گونه ای که نتایج این طرح ها بتواند اطلاعات مورد نیاز برای تصمیم گیری مدیران در جهت ارتقای عملکرد و بهره وری بیمارستان ها را فراهم کند.

در ادامه نحوه استخراج موضوع ها و عنوان های پژوهشی از مشکلات اجرایی موجود در بیمارستان ها و روش اولویت بندی عنوان ها با تعیین معیارهای مطلوبیت و استفاده از تکنیک گروه اسمی توضیح داده شد.

سپس دکتر حمید پوراصغری، رییس مرکز تحقیقات مدیریت بیمارستانی، با ذکر مثال هایی به اهمیت انجام پژوهش های کاربردی در کمک به حل مسائل بیمارستان ها پرداخت.

در قسمت بعدی شرکت کنندگان در سه گروه امورمالی، منابع انسانی و کیفیت و اعتباربخشی به بحث و پیشنهاد موضوع و عنوان طرح های پژوهشی کاربردی پرداختند. در پایان نتایج کارگروه ها در جلسه پایانی کارگاه ارائه و جمع بندی شد.

به این ترتیب 11 عنوان پژوهشی در جهت حل مسائل و مشکلات بیمارستان های دانشگاه به تصویب رسید و مقرر شد که برای هریک از عنوان های مصوب، “درخواست برای ارائه پیشنهاد” (RFP) تهیه شود تا در مرحله بعدی یعنی فراخوان برای دریافت پروپوزال های پژوهشی مورد استفاده قرار گیرد.

برگزاری جلسه ژورنال بین المللی مرکز تحقیقات با حضور دکتر متولیان

روز پنجشنبه مورخ 4 مهر 1398 جلسه ژورنال بین الملی مرکز با حضور دکتر پور اصغری رئیس مرکز، دکتر سپهری معاون پژوهشی مرکز و دکتر متولیان معاونت سرپرست معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه برگزار گردید.
در ابتدای جلسه مهندس اسدی مدیر اجرایی ژورنال گزارشی از وضعیت فعلی ارائه نمودند. در ادامه دکتر سپهری مشکلات و چالش های موجود را ناشی از پایین بودن سرعت فرایند داوری عنوان کردند. لذا در جهت رفع این مشکل با همکاری جمعی اعضای هیئت علمی دانشگاه صنایع بخشی از عقب ماندگی مجله جبران شد. در ادامه دکتر سپهری گفتند که مرکز تحقیقات مدیریت بیمارستانی در استفاده از خدمات دانشگاه در راستای انتشار ژورنال استقبال خواهد کرد.
دکتر متولیان بعد از مشاهده گزارشات عنوان کردند که صنعت انتشارات در همه جای دنیا یکی از صنایع درآمدزاست و با توجه به وضعیت فعلی، این مجله پتانسیل مناسبی جهت ارتقا و درآمدزایی دارد.
در نتها دکتر پوراصغری با اشاره به این مطلب که بحث بازاریابی ژورنال باید تقویت شود از دکتر متولیان خواستند که هماهنگی های لازم با واحد مجلات دانشگاه جهت همکاری با مرکز تحقیقات مدیریت بیمارستانی انجام شود.

کارگاه یک روزه آشنایی با نرم افزار تحلیل محتوای کیفی Max Q D

مرکز تحقیقات مدیریت بیمارستانی کارگاه یک روزه آشنایی با نرم افزار تحلیل محتوای کیفی Max Q D را در تاریخ 97/1/29 برگزار مینماید.

مدرس: دکتر آیدین آرین خصال
هزینه ثبت نام: 500000 ریال
ظرفیت کارگاه محدود میباشد، لذا 5 نفر اول ثبت نامی از 20 % تخفیف برخودار خواهند شد .
همراه داشتن نوت بوک ضروری می باشد
شماره تماس جهت ثبت نام : 02188644418
خانم مهندس اسدی

MAXQDA یک نرم افزار حرفه ای برای تجزیه و تحلیل داده های ترکیبی و کیفی است. این نرم افزار به عنوان یک برنامه ی جهانی جهت آنالیز انواع داده های ساختارنیافته مانند مصاحبه ها، مقالات، رسانه ها، نظر سنجی، توییت ها و … است. می توان از MAXQDA برای مدیریت پروژه های کامل تحقیقاتی استفاده نمود. انواع داده های مربوط به مصاحبه ها، گروه های تمرکز، نظرسنجی آنلاین، صفحات وب، تصاویر، فایل های صوتی و تصویری، صفحات گسترده، داده های کتابشناسی و حتی توییت توییتر و … را وارد کرد و از امکاناتی نظیر سازماندهی این داده ها در گروه های مختلف، ارتباط داده آن ها به یکدیگر، به اشتراک گذاری و همچنین مقایسه ی کار های صورت گرفته با دیگر اعضای تیم کاری استفاده نمود.

قابلیت های کلیدی نرم افزار MAXQDA:
– سازماندهی و دسته بندی داده ها
– کدگذاری اطلاعات مهم با کد، رنگ، سمبل و …
– کدگذاری اسناد متنی
– ارائه ی مدل های متناسب با پژوهش پس از کدگذاری سندهای تحقیقاتی
– بازیابی بخش های کد شده تنها با یک کلیک
– استفاده از MAXQDA برای کد کردن مستقیم فایل های صوتی و ویدیویی بدون نیاز به ایجاد Transcript
– ادغام داده های کمی با پروژه
– مصورسازی و تست تئوری ها
– گزارش گیری و استخراج نتایج بررسی داده ها

نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی مرکز تحقیقات مدیریت بیمارستانی 96

نمایشگاه دستاوردهای مرکز تحقیقات مدیریت بیمارستانی

نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی مرکز تحقیقات مدیریت بیمارستانی با هدف اطلاع رسانی از عملکرد مرکز و ایجاد امکان استفاده از طرح های پژوهشی مرکز برای مدیران و مسئولین و کارکنان پرستاری و غیر پرستاری بیمارستان هاشمی نژاد، محب مهر و محب کوثر در تاریخ 1396/12/19 الی 1396/12/24 هر روز از ساعت 8:30 تا 14 در طبقه دوم مرکز فوق تخصصی شهید هاشمی نژاد برگزار خواهد شد.

لازم به ذکر است کتابچه این نمایشگاه متعاقبا در اختیار عموم قرار خواهد گرفت. در ذیل فهرست عناوین طرح های پژوهشی آورده شده است که در قالب پوستر در نمایشگاه به نمایش گذاشته خواهد شد.

1. بررسی روند سنجش رضایتمندی بیماران بستری بر اساس مدل تلفیقی ECSI, EFQM, BSC در 7 سال گذشته(1387 -1393) در مرکز فوق تخصصی هاشمی نژاد
2. طراحی مدل توسعه یافته کارت امتیازي متوازن جهت ارزیابی عملکرد مرکز فوق تخصصی شهید هاشمی نژاد با استفاده ازمدل ترکیبی BSC ،EFQM ، استاندارد اعتباربخشیJCI و حاکمیت بالینی
3. طراحی مدل گردش ابزار جراحی در بیمارستان
4. شناسایی موانع بهبود فرآیندی مدیریت عفونت‌های بیمارستانی در مرکز فوق تخصصی هاشمی نژاد
5. طراحي مدل مديريت موجودی در بانک خون بيمارستان
6. طراحی الگوی برون‏سپاری آشپزخانه بیمارستان و تبدیل کاربری آن به بخش درمانی
7. واکافت رضایتمندی بیماران بستری بر پایه داده کاوی
8. طراحی مدل سنجش عملکرد استادان پزشکی بر پایه شاخص‏های مدیریت بیمارستانی، آموزشی، پژوهشی و درمانی با رویکرد تحلیل سلسله مراتبی فازی (FAHP)
9. طراحی الگوی برون‏سپاری خدمات در بیمارستانهای دولتی ایران
10. ارائه مدل انتخاب و ارزیابی تامین‏کنندگان خدمات برون سپاري بر پایه‏ي رویکرد تحلیل سلسله مراتبی در بیمارستانها
11. تأثیر سبک رهبری سرپرستاران بر خوداظهاری خطاهای بالینی پرستاران در مرکز آموزشی درمانی شهید هاشمی نژادو بیمارستان محب کوثر
12. طراحی مدل راهبردی پرداخت مبتنی بر عملکرد برای بیمارستانهای دولتی ایران
13. طراحی و تدوین مدل کاربردی عوامل مؤثر بر ایجاد و اجرای مشارکت بخش دولتی و غیردولتی برای بیمارستانهای ایران
14. بررسی ارتباط سلامت سازمانی با بهره وری نیروی انسانی در بیمارستانهای یکی از دانشگاههای علوم پزشکی در شهر تهران
15. طراحی مدل برندینگ برای بیمارستانهای دولتی ایران

طراحی و تدوین مدل کاربردی عوامل مؤثر بر ایجاد و اجرای مشارکت بخش دولتی و غیردولتی برای بیمارستانهای ایران

طراحی و تدوین مدل کاربردی عوامل مؤثر بر ایجاد و اجرای مشارکت بخش دولتی و غیردولتی برای بیمارستانهای ایران

براساس گزارش بانک جهانی در سال 2002، مشاركت بخش دولتي و غيردولتي ابزار سياسي قدرتمندي براي ماندگاري بیمارستانهای دولتی و افزایش کیفیت خدماتشان مي‏باشد، بنابراين توصيه شده است كشورهاي در حال توسعه نيز همانند كشورهاي پيشرو، شرايط استقرار و اجراي آن را متناسب با وضعيت كشور خود فراهم آورند. از آنجايي كه مشارکت بخش دولتی و غیردولتی در بخش سلامت کشورها تابع رویکردها و روش‏های خاص قانونی، سیاسی، اجتماعي و فرهنگی خاص آن کشورها و نوع نگرش نسبت به خدمات سلامت می‏باشد،‌ ضروري است كل شرايط نامبرده در طراحي مدل مشاركت بخش دولتي و غيردولتي مورد مطالعه قرار گيرد و در بردارنده كليه الزامات و متغيرهاي زمينه‏اي و اجرايي در سطح كشور باشد.

در فاز نخست این پژوهش، پس از مطالعه تئوریک انواع مدلهای مشارکت بخش دولتی و غیردولتی، به انتخاب و بررسی 7 كشور که دارای تجربه موفق در این نوع مشارکت بیمارستانی بودند پرداخته شد. این کشورها شامل کانادا، انگلستان، آلمان، برزیل، هند، تایلند، لسوتو بودند که به عنوان پارادايم هاي تطبيقي مورد مطالعه و مقايسه قرار گرفتند.

پس از انتخاب کشورها به عنوان پارادايم‏هاي تطبيقي، متغیرها و عوامل مؤثر بر ایجاد و اجرای مدل مشارکت بخش دولتی و غیردولتی بیمارستانی در اين کشورها و همچنین ایران با استفاده از روش تحلیل محتوا استخراج گردید و داده‏های آن در ماتریس تطبیق گرد هم آمد.

پس از مطالعه تطبيقي و شناسایی ابعاد و متغیرهای مؤثر بر مدلهای مطالعه شده، به تنظیم و تدوین پرسشنامه‏ای جهت تبیین مدل پيشنهادي برای ایران و اعتبارسنجی آن مبادرت گردید. در نهایت تعداد 220 پرسشنامه به صاحبنظران بیمارستانی در شهرهای منتخب کشور ایران توزیع شد.

با بهره ‏گیری از تحلیل عاملی اکتشافی، 30 متغیر موجود در این پرسشنامه بر روی 5 عامل کلی(ابعاد مدل) بارگذاری شدند. به منظور تأیید عاملهای استخراج شده از پرسشنامه مورد بحث، مدل تحلیل عاملی تأییدی با کاربرد نرم افزار AMOS  اجرا شد.

بدین ترتیب در نتیجه پژوهش حاضر، 5 عامل کلی مؤثر بر ایجاد و اجرای مدل مشارکت بخش دولتی و غیردولتی برای بیمارستانهای ایران تأیید شد که عبارتند از: عامل قانونگذاري، عامل سياستگذاري، عامل مالي، عامل ظرفيت سازي، عامل جامعه محوري. هریک از این عوامل اصلی با جزئیات عوامل زیرمجموعه خود که در کل مدل مشارکت بخش دولتی و غیردولتی برای بیمارستانهای ایران را می سازند در این پژوهش تعیین و تشریح شده است.

مدل طراحی شده در این پژوهش برای بیمارستانهای ایران، مدلي جامع و كامل است كه كليه الزامات و شرايط ايجاد و اجراي يك طرح مشاركت بخش دولتي و غيردولتي بیمارستانی را فراهم مي‏كند و در بردارنده كليه متغيرها و اعمال موفقي است كه در كشورهاي مختلف به طرق گوناگون انجام گرفته است، با اين حال مشابه الزامات كشورخاصي

نيست؛ بلكه مدلي مناسب براي شرايط اقتصادي، ‌اجتماعي و فرهنگي ايران است كه تمام سطوح كشوري از قانونگذاري دولتي تا وزارت بهداشت و زيرمجموعه هاي آن را در برمي‏گيرد.

دکتر مهدی برزگر، معاون اجرایی بیمارستان محب کوثر و عضو شورای پژوهشی مرکز تحقیقات مدیریت بیمارستانی،

دکتر محمد رضا آخوندی نسب، هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران

دکتر الهام افضل، مسئول پژوهش مرکز تحقیقات مدیریت بیمارستانی

سی و یکمین دوره از سلسله همایش های مدیریت بیمارستانی با عنوان «مدیریت ارتباطات فراگیر»

مرکز تحقیقات مدیریت بیمارستانی با همکاری مرکز فوق تخصصی شهید هاشمی نژاد اقدام به برگزاری سی و یکمین دوره از سلسله همایش های مدیریت بیمارستانی با عنوان «مدیریت ارتباطات فراگیر» خواهد کرد.

این همایش در 16 شهریور ماه سال 1395 از ساعت 9 الی 12 در سالن آمفی تاتر مرکز فوق تخصصی شهید هاشمی نژاد برگزار خواهد شد.

در این همایش جناب آقای دکتر احمد روستا و جناب آقای دکتر هومن نامور به ایراد سخنرانی می پردازند.

اطلاعات تکمیلی و فایل ارائه سخنرانان در همین صفحه در دسترس عموم قرار خواهد گرفت.