نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی مرکز تحقیقات مدیریت بیمارستانی 96

نمایشگاه دستاوردهای مرکز تحقیقات مدیریت بیمارستانی

نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی مرکز تحقیقات مدیریت بیمارستانی با هدف اطلاع رسانی از عملکرد مرکز و ایجاد امکان استفاده از طرح های پژوهشی مرکز برای مدیران و مسئولین و کارکنان پرستاری و غیر پرستاری بیمارستان هاشمی نژاد، محب مهر و محب کوثر در تاریخ 1396/12/19 الی 1396/12/24 هر روز از ساعت 8:30 تا 14 در طبقه دوم مرکز فوق تخصصی شهید هاشمی نژاد برگزار خواهد شد.

لازم به ذکر است کتابچه این نمایشگاه متعاقبا در اختیار عموم قرار خواهد گرفت. در ذیل فهرست عناوین طرح های پژوهشی آورده شده است که در قالب پوستر در نمایشگاه به نمایش گذاشته خواهد شد.

1. بررسی روند سنجش رضایتمندی بیماران بستری بر اساس مدل تلفیقی ECSI, EFQM, BSC در 7 سال گذشته(1387 -1393) در مرکز فوق تخصصی هاشمی نژاد
2. طراحی مدل توسعه یافته کارت امتیازي متوازن جهت ارزیابی عملکرد مرکز فوق تخصصی شهید هاشمی نژاد با استفاده ازمدل ترکیبی BSC ،EFQM ، استاندارد اعتباربخشیJCI و حاکمیت بالینی
3. طراحی مدل گردش ابزار جراحی در بیمارستان
4. شناسایی موانع بهبود فرآیندی مدیریت عفونت‌های بیمارستانی در مرکز فوق تخصصی هاشمی نژاد
5. طراحي مدل مديريت موجودی در بانک خون بيمارستان
6. طراحی الگوی برون‏سپاری آشپزخانه بیمارستان و تبدیل کاربری آن به بخش درمانی
7. واکافت رضایتمندی بیماران بستری بر پایه داده کاوی
8. طراحی مدل سنجش عملکرد استادان پزشکی بر پایه شاخص‏های مدیریت بیمارستانی، آموزشی، پژوهشی و درمانی با رویکرد تحلیل سلسله مراتبی فازی (FAHP)
9. طراحی الگوی برون‏سپاری خدمات در بیمارستانهای دولتی ایران
10. ارائه مدل انتخاب و ارزیابی تامین‏کنندگان خدمات برون سپاري بر پایه‏ي رویکرد تحلیل سلسله مراتبی در بیمارستانها
11. تأثیر سبک رهبری سرپرستاران بر خوداظهاری خطاهای بالینی پرستاران در مرکز آموزشی درمانی شهید هاشمی نژادو بیمارستان محب کوثر
12. طراحی مدل راهبردی پرداخت مبتنی بر عملکرد برای بیمارستانهای دولتی ایران
13. طراحی و تدوین مدل کاربردی عوامل مؤثر بر ایجاد و اجرای مشارکت بخش دولتی و غیردولتی برای بیمارستانهای ایران
14. بررسی ارتباط سلامت سازمانی با بهره وری نیروی انسانی در بیمارستانهای یکی از دانشگاههای علوم پزشکی در شهر تهران
15. طراحی مدل برندینگ برای بیمارستانهای دولتی ایران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *