مراسم تودیع و معارفه مدیر جدید مرکز تحقیقات مدیریت بیمارستانی

در این مراسم جناب آقای دکتربرزگربه ارائه روند فعالیت مرکز تحقیقات مدیریت بیمارستانی در سالهای گذشته پرداختند ودر ادامه جناب آقای دکتر شادپور ضمن تشکر و قدردانی از زحمات جناب آقای دکتر برزگرو ابراز رضایتمندی ازنتایج زحمات ایشان با ابراز امیدواری از جهش در عملکرد مرکز تحقیقات با مدیریت جدید،سرکار خانم فاطمه سمنانی را به عنوان مدیر جدید مرکز تحقیقات مدیریت بیمارستانی معرفی کردند.

رويکرد مرکز تحقيقات مديريت بيمارستانی در خصوص پرداخت تشويقی

با توجه به رويکرد جديد مرکز تحقيقات مديريت بيمارستاني, به منظور تمرکز بيش از پيش بر روی تحقيقات حوزه مديريت بيمارستانی, پرداخت مبلغ تشويقی تنها به مقالاتی صورت می گيرد که به سفارش این مرکز و در حوزه مديريت بيمارستانی باشد.

موافقت قطعی مرکز تحقیقات مدیریت بیمارستانی

سر انجام در جلسه ای که در مورخ 26 مرداد ماه 1393، در معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت تشکیل شد، موافقت قطعی مرکز تحقیقات مدیریت بیمارستانی به تصویب رسید و مرکز تحقیقات مدیریت بیمارستانی به جمع مراکز تحقیقاتی دارای موافقت قطعی پیوست.

دکتر اعتمادیان در پیامی با یاد مرحوم دکتر وفا غفاریان بنیانگذار مرکز و سپاس از همه همکاران این اتفاق را به همه همکارن تبریک گفتند.