برگزاری تور علمی-تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی تهران توسط مرکز تحقیقات مدیریت بیمارستانی

روز پنجشنبه 1390/07/28 تور علمی تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار شد و اعضای کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه جهت بازدید از بخش های منتخب، به مرکز هاشمی نژاد ومحب اعزام شدند.

در ابتدای برنامه بعد از تلاوت آياتی چند از کلام الله مجيد،آقای مهدی برزگر مدیر مرکز تحقیقات مدیریت بیمارستانی و دکتر طبيبی عضو هيئت علمی دانشگاه، در باب معرفی مرکز تحقيقات مديريت بيمارستانی و فلسفه وجودی آن سخنانی را ايراد کردند.

در ادامه مهندس عراقی در راستای اهداف برگزاری اين بازديد بصورت پرسش و پاسخ از مدعوين مطالبی را عنوان کردند. در ادامه بعد از پذيرايی، شرکت کننده گان در تيم های جداگانه به بازديد از بخش های منتخب بيمارستان شهيد هاشمی نژاد و محب فرستاده شدند.

انجام پروژه تحقيقاتی رتبه بندی وب سایت بيمارستانهای ايران توسط مرکز تحقيقات مديريت بيمارستانی

پروژه تحقيقاتی رتبه بندی وب سایت بيمارستانهای ايران توسط آقای دکتر بابک تيمورپور يکی اعضای هيئت علمی مرکز تحقيقات در فروردين ماه سال ۱۳۹۰ انجام شد.

راه اندازی سايت کارگاه ها، سمینارها و همایش های مرکز تحقیقات مدیریت بیمارستانی

راه اندازی سايت کارگاه ها و سمینارها و همایش ها

سايت کارگاه ها و سمينار ها و همايش های مرکز تحقيقات مديريت بيمارستانی راه اندازی شد.

اين سايت با هدف اطلاع رسانی به علاقمندان مباحث مديريت از نحوه برگذاری سمينار ها و کارگاه های ايجاد شده است و سعی بر آن بوده تا با استفاده از امکانات فناوری اطلاعات به ارائه خدمات آموزشی در زمينه مديريت بپردازد. دسترسی به اين سايت از طريق سايت اصلی مرکز http://hmrc..ir امکانپذير می باشد.

لازم به ذکر است تمامی مراحل ثبت نام و پرداخت و دریافت کارت بصورت آنلاين می باشد.