اولین جلسه هم انديشی روسا و مدیران مراكز درمانی استان تهران در مركز فوق تخصصی شهید هاشمی نژاد

جلسه هم انديشي روسا و مديران مراكز درماني استان تهران در مركز فوق تخصصي شهيد هاشمي نژاد

اولین گردهمایی هم اندیشی مربوط به چالشها و راهكارها در مدیریت و سیستم های بیمارستانی با حضور روسا، مدیران و مترونهای بیمارستانهای استان تهران، صبح روز 9 آذرماه 1389 در سالن آمفی تئاتر مركز فوق تخصصی شهید هاشمی نژاد برگزار شد.

در این گردهمایی دكتر مهدی حسینی مدیر مركز تحقیقات مدیریت بیمارستانی هدف از برگزاری این جلسه را تدوین اولویت های پژوهشی و تشكیل شبكه های تعاملی در بیمارستانها دانست و گفت‌: این اولین گردهمایی روسا و مدیران مراكز درمانی استان تهران به منظور هم اندیشی در رابطه با بررسی چالش ها و راهكارها در سیستم ها و مدیریت بیمارستانی بوده و برگزاری آن حداقل ماهی یكبار در سال تداوم خواهد داشت.

وی از طراحی وب سایتی جهت افزایش تعامل و ارتباطات میان افراد خبر داد و گفت: وب سایت hmrc.ir در آینده ای نزدیك فعال خواهد شد و روسا و مدیران مراكز درمانی از طریق این سایت به ارائه طرح ها، نظرات و پیشنهادات خود در رابطه با سیستم ها و مدیریت بیمارستانی خواهند پرداخت.

در ادامه این جلسه دكتر مسعود اعتمادیان رئیس مركز فوق تخصصی شهید هاشمی نژاد، گذراندن دوره آموزشی MBA مدیریت بیمارستانی را برای مدیران بیمارستانی ضروری خواند و گفت: گذراندن این دوره آموزشی 18 تا 24 ماه به طول می انجامد و از آن جایی كه مدیران بیمارستانها اداره یكی از پیچیده ترین و جامع ترین سازمانها را به عهده دارند، گذراندن این دوره برای آنها ضروری است. وی در بخشی دیگر از سخنان خود مدیران بیمارستانها را تشویق به استفاده از امكانات موجود و درآمد زایی از راههای غیر دولتی نمود و ادامه داد: پاسخگویی به تقاضاهای نامحدود با استفاده از منابع و امكانات محدود نشانگر توانمندی مدیران است.

در ادامه این جلسه مهدی برزگر مدیر مركز فوق تخصصی شهید هاشمی نژاد در تعریف حاكمیت بالینی گفت: حاكمیت بالینی چارچوبی است كه در آن سازمان های ارائه كننده خدمات سلامت، در قبال بهبود دائمی و مستمر كیفیت، پاسخگو بوده و با ایجاد محیطی كه در آن تعالی در خدمات بالینی شكوفا می شود، به صیانت از استانداردهای عالی خدمات می پردازند. مدیر مركز فوق تخصصی شهید هاشمی نژاد از شش حوزه معروف راهبری بالینی نام برده و گفت: این حوزه ها شامل مشاركت بیماران و همراهان، مدیریت خطر، ممیزی رویدادهای مهم، ممیزی بالینی، برنامه ارتقاء‌ اعضای گروه، مدیریت پرسنلی و استفاده از اطلاعات است.

در بخشی دیگر از این جلسه دكتر محمد مهدی سپهری عضو هیئت علمی مركز تحقیقات مدیریت بیمارستانی با اشاره به تلاش های انجام شده توسط این مركز و تاكید بر مدیریت نوین علمی بیمارستان گفت: وجود اشكال در سیستم نوبت دهی و بالا بودن میزان زمان انتظار بیماران، یكی از معضلات اصلی بیمارستانها در ارائه خدمات به بیماران بوده و استفاده از ابزارهای مدل سازی و دانش IT (فناوری اطلاعات) در سطح گسترده منجر به رفع این مشكلات می شود. وی ادامه داد: استفاده كارآمد از ابزارهای تحقیق در عملیات و مهندسی های سیستم، صنایع و فناوری اطلاعات در راستای ایجاد تعامل سازنده ما بین تمامی منابع انسانی خشنود و رضایتمند اعم از كادر درمانی، پرستاری و ستادی منجر به بیشینه كردن كیفیت زندگی بیماران و ارتقا بهداشت و سلامتی آنها می شود.

در ادامه این جلسه دكتر سید جمال الدین طبیبی عضو هیئت علمی مركز تحقیقات مدیریت بیمارستانی، با اشاره به دلایل و نیاز به تدوین اولویت های تحقیقاتی مدیریت بیمارستانی و ضرورت برنامه ریزی در شناخت نیازهای علمی عملیاتی مدیریت بیمارستانی گفت: در طی سالهای اخیر تلاش فراگیری در جهت تمركز بر مدیریت بیمارستانها و بخش های اجرائی و خدماتی آن و پژوهش در رابطه با هر یك از ابعاد مدیریت عالی، میانی و اجرائی آغاز شده است. وی ادامه داد:‌ برنامه ریزی علمی و دقیقی به عمل آمده است تا این تلاش به صورت جنبشی آینده ساز در این عرصه حیاتی درآید و خدمات بیمارستانی مطلوب تر، با كیفیت تر و راضی كننده تر به هم میهنان عزیز ارائه شود.

گفتنی است در پایان این جلسه روسا،‌ مدیران و مترون های بیمارستانهای مختلف به ارائه مهمترین چالش های بیمارستانها با محورهای مشكلات ساختاری، تجهیزاتی، سیستم های اطلاعاتی، بودجه و امكانات مالی، نیروی انسانی،‌ سیستم های پرداخت حقوق و دستمزد و عدم حضور كافی اساتید و اعضاء هیئت علمی در بیمارستانها پرداخته و راهكارهای احتمالی را بررسی كردند.

لازم به ذكر است اولین جلسه هم اندیشی روسا و مدیران مراكز درمانی استان تهران به همت مركز تحقیقات مدیریت بیمارستانی و با حضور دكتر اعتمادیان رئیس مركز فوق تخصصی شهید هاشمی نژاد، دكتر حسینی مدیر مركز تحقیقات مدیریت بیمارستانی، دكتر سپهری و دكتر طبیبی اعضاء هیئت علمی مركز تحقیقات مدیریت بیمارستانی، مهدی برزگر مدیر مركز فوق تخصصی شهید هاشمی نژاد و جمعی از روسا، مدیران و مترون های بیمارستانهای استان تهران در سالن آمفی تئاتر مركز فوق تخصصی شهید هاشمی نژاد برگزار شد.

اولین جلسه هم انديشی روسا و مدیران مراكز درمانی استان تهران در مركز فوق تخصصی شهید هاشمی نژاد

جلسه هم انديشي روسا و مديران مراكز درماني استان تهران در مركز فوق تخصصي شهيد هاشمي نژاد

اولین گردهمایی هم اندیشی مربوط به چالشها و راهكارها در مدیریت و سیستم های بیمارستانی با حضور روسا، مدیران و مترونهای بیمارستانهای استان تهران، صبح روز 9 آذرماه 1389 در سالن آمفی تئاتر مركز فوق تخصصی شهید هاشمی نژاد برگزار شد.

در این گردهمایی دكتر مهدی حسینی مدیر مركز تحقیقات مدیریت بیمارستانی هدف از برگزاری این جلسه را تدوین اولویت های پژوهشی و تشكیل شبكه های تعاملی در بیمارستانها دانست و گفت‌: این اولین گردهمایی روسا و مدیران مراكز درمانی استان تهران به منظور هم اندیشی در رابطه با بررسی چالش ها و راهكارها در سیستم ها و مدیریت بیمارستانی بوده و برگزاری آن حداقل ماهی یكبار در سال تداوم خواهد داشت.

وی از طراحی وب سایتی جهت افزایش تعامل و ارتباطات میان افراد خبر داد و گفت: وب سایت hmrc.ir در آینده ای نزدیك فعال خواهد شد و روسا و مدیران مراكز درمانی از طریق این سایت به ارائه طرح ها، نظرات و پیشنهادات خود در رابطه با سیستم ها و مدیریت بیمارستانی خواهند پرداخت.

در ادامه این جلسه دكتر مسعود اعتمادیان رئیس مركز فوق تخصصی شهید هاشمی نژاد، گذراندن دوره آموزشی MBA مدیریت بیمارستانی را برای مدیران بیمارستانی ضروری خواند و گفت: گذراندن این دوره آموزشی 18 تا 24 ماه به طول می انجامد و از آن جایی كه مدیران بیمارستانها اداره یكی از پیچیده ترین و جامع ترین سازمانها را به عهده دارند، گذراندن این دوره برای آنها ضروری است. وی در بخشی دیگر از سخنان خود مدیران بیمارستانها را تشویق به استفاده از امكانات موجود و درآمد زایی از راههای غیر دولتی نمود و ادامه داد: پاسخگویی به تقاضاهای نامحدود با استفاده از منابع و امكانات محدود نشانگر توانمندی مدیران است.

در ادامه این جلسه مهدی برزگر مدیر مركز فوق تخصصی شهید هاشمی نژاد در تعریف حاكمیت بالینی گفت: حاكمیت بالینی چارچوبی است كه در آن سازمان های ارائه كننده خدمات سلامت، در قبال بهبود دائمی و مستمر كیفیت، پاسخگو بوده و با ایجاد محیطی كه در آن تعالی در خدمات بالینی شكوفا می شود، به صیانت از استانداردهای عالی خدمات می پردازند. مدیر مركز فوق تخصصی شهید هاشمی نژاد از شش حوزه معروف راهبری بالینی نام برده و گفت: این حوزه ها شامل مشاركت بیماران و همراهان، مدیریت خطر، ممیزی رویدادهای مهم، ممیزی بالینی، برنامه ارتقاء‌ اعضای گروه، مدیریت پرسنلی و استفاده از اطلاعات است.

در بخشی دیگر از این جلسه دكتر محمد مهدی سپهری عضو هیئت علمی مركز تحقیقات مدیریت بیمارستانی با اشاره به تلاش های انجام شده توسط این مركز و تاكید بر مدیریت نوین علمی بیمارستان گفت: وجود اشكال در سیستم نوبت دهی و بالا بودن میزان زمان انتظار بیماران، یكی از معضلات اصلی بیمارستانها در ارائه خدمات به بیماران بوده و استفاده از ابزارهای مدل سازی و دانش IT (فناوری اطلاعات) در سطح گسترده منجر به رفع این مشكلات می شود. وی ادامه داد: استفاده كارآمد از ابزارهای تحقیق در عملیات و مهندسی های سیستم، صنایع و فناوری اطلاعات در راستای ایجاد تعامل سازنده ما بین تمامی منابع انسانی خشنود و رضایتمند اعم از كادر درمانی، پرستاری و ستادی منجر به بیشینه كردن كیفیت زندگی بیماران و ارتقا بهداشت و سلامتی آنها می شود.

در ادامه این جلسه دكتر سید جمال الدین طبیبی عضو هیئت علمی مركز تحقیقات مدیریت بیمارستانی، با اشاره به دلایل و نیاز به تدوین اولویت های تحقیقاتی مدیریت بیمارستانی و ضرورت برنامه ریزی در شناخت نیازهای علمی عملیاتی مدیریت بیمارستانی گفت: در طی سالهای اخیر تلاش فراگیری در جهت تمركز بر مدیریت بیمارستانها و بخش های اجرائی و خدماتی آن و پژوهش در رابطه با هر یك از ابعاد مدیریت عالی، میانی و اجرائی آغاز شده است. وی ادامه داد:‌ برنامه ریزی علمی و دقیقی به عمل آمده است تا این تلاش به صورت جنبشی آینده ساز در این عرصه حیاتی درآید و خدمات بیمارستانی مطلوب تر، با كیفیت تر و راضی كننده تر به هم میهنان عزیز ارائه شود.

گفتنی است در پایان این جلسه روسا،‌ مدیران و مترون های بیمارستانهای مختلف به ارائه مهمترین چالش های بیمارستانها با محورهای مشكلات ساختاری، تجهیزاتی، سیستم های اطلاعاتی، بودجه و امكانات مالی، نیروی انسانی،‌ سیستم های پرداخت حقوق و دستمزد و عدم حضور كافی اساتید و اعضاء هیئت علمی در بیمارستانها پرداخته و راهكارهای احتمالی را بررسی كردند.

لازم به ذكر است اولین جلسه هم اندیشی روسا و مدیران مراكز درمانی استان تهران به همت مركز تحقیقات مدیریت بیمارستانی و با حضور دكتر اعتمادیان رئیس مركز فوق تخصصی شهید هاشمی نژاد، دكتر حسینی مدیر مركز تحقیقات مدیریت بیمارستانی، دكتر سپهری و دكتر طبیبی اعضاء هیئت علمی مركز تحقیقات مدیریت بیمارستانی، مهدی برزگر مدیر مركز فوق تخصصی شهید هاشمی نژاد و جمعی از روسا، مدیران و مترون های بیمارستانهای استان تهران در سالن آمفی تئاتر مركز فوق تخصصی شهید هاشمی نژاد برگزار شد.