آینده پژوهی و بیمارستانهای فردا

مقدمه و کلیات

شناخت و درک هرچه بیشتر آینده و ناشناخته‏هایی که فراروی انسانها و جوامع بشری قرار دارد از اهمیت بالایی برخوردار است. این شناخت به ما کمک می‏نماید که از خطر رویارویی با ناشناخته‏ها دوری ننماییم. همچنین آینده‏شناسی این امکان را به انسانها می‏دهد که یک قدم پیشتر از حال گام بردارند. اطلاع نسبی از آنچه که ممکن است در آینده اتفاق افتد و وقوع آن محتمل است، ضروری به نظر می‏رسد. این شناخت به برنامه‏ریزان و دانشمندان کمک می‏نماید تا در عرصه‏های مختلف با اطمینان خاطر برنامه‏ریزی نمایند.

آینده پژوهی «Futures Study» مطالعات روش‏مند با هدف مطالعه منظم آینده است. این علم با استفاده از تجزیه و تحلیل منابع، الگوها و عوامل تغییر و یا ثبات در حال حاضر، به تجسم آینده‌های بالقوه و برنامه‏ریزی برای آنها می‌پردازد. آینده‏پژوهی منعكس می‌كند كه چگونه از دل تغییرات «امروز»، واقعیت «فردا» تولد می‌یابد.

بیمارستانها به عنوان نهادی مهم در حوزه سلامت و درمان کشور، باید تغییر و آینده را بهتر و بیشتردرک نمایند. و برای آن بتواند برنامه‏ریزی بلند مدت مبتنی بر آینده انجام دهد.

 

چشم انداز هسته پژوهشی

"برنامه‏ریزی و مدیریت بیمارستانها منطبق با تغییرات آینده"

ماموریت هسته پژوهشی

 1. شناسایی، ‌بررسی و تحلیل تغییرات در محیط درونی و برون سازمانی
 2. برنامه‏ریزی راهبردی و اجرایی بیمارستانی بر پایه تغییرات
 3. ایجاد قطب علمی جهت انجام پژوهشهای آینده پژوهی بیمارستانی

 

محورهای تحقیقاتی هسته پژوهشی

 • بررسی وضعیت موجود بیمارستانها (تغییرات موجود)
 • تجزیه و تحلیل آماری تغییرات
 • برنامه ریزی استراتژیک بر پایه تغییرات امروز

راهکارها

 1. تشکیل تیم پژوهشی
 2. انجام طرحهای پژوهشی و اجرایی در آینده پژوهی
 3. اجرایی کردن نتایج طرحها در بیمارستانها
 4. ارتباط دانشجویان مهندسی صنایع،‌ مدیریت،‌ مدیریت خدمات درمانی و سایر رشته ای مرتبط و انجام پژوهش در این حوزه
 5. ارتباط با اساتید و صاحبنظران در این حوزه

اهداف و دستاوردها

 1. چاپ حداقل 2 مقاله در سال
 2. تحلیل تغییرات دنیای امروز بیمارستانها در تمامی حوزه‏ها
 3. برنامه‏ریزی بر پایه تغییرات(کتابچه راهنما)

ارکان هسته:

سوپروایزر هسته:  دکتر حمید پوراصغری

مسئول هسته:  دکتر پژمان شادپور

دبیر هسته:  خانم دکتر سهیلا کوچک یزدی

اعضاء هسته: مهندس روح انگیز اسدی، ، خانم عاطفه نصیردیوانی، دکتر شبنم ایزدی، دکتر ژاله عبدی، آقای صمد آذری، دکتر محمدرضا ملکی