اولویت های پژوهشی

اولویت های پژوهشی با مشارکت روسا و مدیران بیمارستان ها، روسای مراکز تحقیقاتی مدیریت بیمارستانی و مدیریت و اقتصاد سلامت، دستیاران دکترای تخصصی گروه اپیدمیولوژی و با میزبانی معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه تعیین شد

محورهاي اولويت هاي پژوهشي

کیفیت و اعتباربخشی

 1. ارزشیابی نظام پرداخت مبتنی بر عملکرد در بیمارستان های هاشمی نژاد، فیروزگر، حضرت علی اصغر (ع) و شهید فهمیده
 2. اجرای آزمایشی گام دوم نظام پرداخت مبتنی بر عملکرد در بیمارستان های فیروزگر، حضرت رسول اکرم (ص) و شهدایهفتم تیر
 3. ارزشیابی پیاده سازی راهنماهای بالینی منتخب مصوب وزارت بهداشت در بیمارستان های منتخب دانشگاه
 4. طراحی و اجرای مداخله برای ارتقای پیاده سازی راهنمای بالینی منتخب مصوب وزارت بهداشت در بیمارستان های منتخب دانشگاه
 5. طراحی، اجرای آزمایشی و ارزشیابی مداخله واگذاری انتخاب کیفیت هتلینگ بیمارستان به بیماران
 6. طراحی و اجرای آزمایشی سیستم ارزشیابی عملکرد پزشکان در بیمارستان
 7. طراحی، اجرا و ارزشیابی داشبوردهای مدیریتی مبتنی بر کیفیت

منابع انسانی

 1. بازنگری استاندارد سازی ضریب نیروی انسانی به تختهای بیمارستانی (معادل سازی تختهای بیمارستانی)
 2. طراحی و اجرای آزمایشی مدل پیشنهادی مدیریت زمان برای کارکنان بیمارستانی در یک بیمارستان جنرال دانشگاه
 3. امکان سنجی به کار گیری چند موضوعی نیروی انسانی برای اقدامات پشتیبانی با تاکید در بیمارستان های کمتر از 100 تختخواب
 4. تعیین روشهای موردنیاز جهت افزایش انگیزه در پرسنل به جز مسایل اقتصادی
 5. بررسی میزان تاثیر به کارگیری فن آوری اطلاعات در تسهیل بارکاری پرسنل بیمارستان
 6. بررسی روش های مختلف تفویض اختیار مدیریتی نیروی انسانی از حوزه های ستادی به بیمارستان
 7. تعیین راهکارهای به کار گیری نیروی های بازنشسته یا حرفه ای و نیمه حرفه ای خارج از بیمارستانی برای انجام خدمات بالینی
 8. به بیماران در قالب غیر انتفاعی

امور مالی

 1. تدوین شاخصهای مناسب برای پرداخت عملکردی در کارکنان پشتیبانی بیمارستانها (فاز 2 : پیاده سازی و ارزیابی مداخله)
 2. تعیین راهکارهای کاهش کسورات پنهان در بیمارستانها
 3. تعیین الگوی برون سپاری خدمات پاراکلینیک و عقد قرارداد با تآکید بر ارزیابی اولیه
 4. تعیین میزان درآمد نسبت به هزینه، سرمایه گذاری و خروجی عملکرد واحد
 5. بررسی هزینه های مرتبط با حفظ و نگهداری و اعتبارات دریافتی
 6. مقایسه تحلیل هزینه منفعت استفاده از لوازم یکبارمصرف و چندبار مصرف
 7. تحلیل قیمت تمام شده خدمات در خدمات بیمارستانی (اعمال جراحی گلوبال و …)
 8. ارائه الگوی اولویت بندی پیاده سازی گایدلاین خدمات (بالینی و …) از منظر اقتصادی
 9. بررسی چالشهای پیاده سازی راهنماهای بالینی
 10. تحلیل هزینه منفعت واگذاری خدمات پشتیبانی به بخش خصوصی
 11. بررسی وضعیت، علل و راهکارهای کاهش کسورات بیمارستان
 12. بررسی چالشهای استقرار سیستم نوین حسابداری در بیمارستانها
 13. تحلیل هزینه منفعت تأمین دارو و لوازم مصرفی توسط شرکت مدد در بیمارستان رسول اکرم
 14. بررسی راهکارهای افزایش درآمد خدمات بستری و جراحی بیمارستان فاطمه زهرا رباط کریم
 15. امکان سنجی روی آوری به سمت خدمات سرپایی جهت افزایش درآمد مراکز درمانی
 16. تحلیل هزینه منفعت راه اندازی بخش IPD
 17. تعیین شاخصهای عملکرد مالی بیمارستانهای دانشگاه
 18. تحلیل هزینه منفعت استفاده از اکسیژن مایع به جای دستگاه اکسیژن ساز در مراکز تابعه دانشگاه
 19. تحلیل بار اقتصادی ناشی از پذیرش بیماران عارضه دار از بخش خصوصی
 20. محاسبه هزینه تمام شده خدمات بخشهای بالینی و مقایسه با درآمد
 21. تحلیل هزینه اثربخشی استفاده از آنتی بیوتیک ها طبق گایدلاینهای ابلاغی
 22. تحلیل هزینه اثربخشی استفاده از آنتی کواگولانها طبق گایدلاینهای ابلاغی
 23. بررسی نتایج مشارکت ارگانهای شهری در کاهش هزینه های بیمارستان فاطمه زهرا رباط کریم