گواهینامه ها و جوایز

مهمترین عملکردها و موفقیت­ها :

  1. کسب رتبه 6 در بین مراکز تحقیقاتی هم گروه در کل کشور در سال 90- و رتبه دوم در دانشگاه علوم پزشکی تهران (پیش از انتزاع)
  2. کسب رتبه 5 در بین مراکز تحقیقاتی هم گروه در کل کشور در سال 91- و رتبه اول در دانشگاه علوم پزشکی ایران (پیش از انتزاع)
  3. انتشار مجله   International Journal of Hospital Research با مجوز ISC
  4. تالیف و انتشار 2 عنوان کتاب مرجع معرفی شده توسط معاونت آموزشی وزارت بهداشت برای 5 رشته آزمون کارشناسی ارشد و دکتری
  5. تالیف و انتشار 15 عنوان کتاب تخصصی در حوزه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی
  6. تالیف بیش از 100 عنوان مقاله چاپ شده در مجلات نمایه شده در نمایه نامه های معتبر خارجی و داخلی
  7. برگزاری 31 دوره همایش تخصصی ملی و بین المللی در حوزه های مختلف مدیریت درمان و س%D