اعضاء شورای راهبری

ردیف نام و نام خانوادگی مدرک تحصیلی رشته تحصیلی نوع عضویت
۱ دکتر حمید پوراصغری دکترا مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی تمام وقت
۲ دکتر مسعود اعتمادیان دکترای تخصصی ارولوژی نیمه وقت
۳ دکتر پژمان شادپور دکترای تخصصی ارولوژی نیمه وقت
4 دکتر محمدمهدی سپهری دکترا مهندسی سیستم های سلامت تمام وقت