اعضاء شورای راهبری

ردیف نام و نام خانوادگی مدرک تحصیلی رشته تحصیلی نوع عضویت  
۱ دکتر حمید پوراصغری دکترا مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی تمام وقت  
۲ دکتر مسعود اعتمادیان دکترای تخصصی ارولوژی نیمه وقت  
۳ دکتر پژمان شادپور دکترای تخصصی ارولوژی نیمه وقت