سامانه مديريت کارت امتيازی متوازن

سامانه مديريت کارت امتيازی متوازن

کارت امتیازی متوازن (BSC) یکی از محبوبترین و مهمترین ابزارهای کسب و کار در قرن اخیر است. BSC در یک سیستم مدیریت استراتژیک در انجام فرآیندهای مهم مدیریتی زیر به کار گرفته می شود:

 1. شفاف و روشن کردن چشم انداز و استراتژی
 2. تسهیل انتقال و تفهیم استراتژی بین سطوح مختلف مدیریت و ارتباط میان اهداف استراتژیک و ملاکهای سنجش
 3. طراحی، هدف گذاری و هم راستا کردن برنامه های عملیاتی و استراتژیک و ترجمه برنامه های استراتژیک به برنامه های اجرایی
 4. بوجود آوردن یک سیستم اندازه گیری و ارایه بازخوردهای استراتژیک و ارتقای کیفیت یادگیری
 5. کالبدشکافی سازمان برای درک نقاط قوت و ضعف

نرم افزار BSC  يكي از محصولات مركز تحقيقات مديريت بيمارستاني مي­باشد كه به منظور پياده­سازي نظام ارزيابي عملكرد بر اساس روش كارت امتيازي متوازن توليد شده است. سازمان با استفاده از اين سيستم مي­تواند شاخصهاي ارزيابي را در دوره­هاي مختلف براي واحدهاي مختلف تعريف، محاسبه و پايش نمايد و ميزان تحقق اهداف در هر يك از بخشها و در نهايت در كل سازمان را كنترل كند. این نرم افزار یک نرم افزار ارزیابی عملکرد می باشد که تحت شبکه بوده و دارای دو سامانه ویندوزی و وبی می باشد. این نرم افزار به گونه ای طراحی شده که امکان پیاده سازی نظام ارزیابی عملکرد بر مبنای روش ارزیابی متوازن را فراهم می سازد.

قابلیت ها و مشخصات نرم افزار BSC 

 • امکان تعریف چارت سازمانی
 • تعريف دوره هاي عملكردي هفتگي، ماهيانه، فصلي، شش ماهه و ساليانه
 • امکان تعریف درخت شاخص BSC به طور مجزا برای هر شرکت تابعه
 • هدف گذاري شاخصها و تعیین مرزهای مطلوب و هشدار در هر شاخص
 • امکان تعریف و ویرایش فرمول محاسبه شاخصها (استفاده از انواع توابع رياضي، توابع شرطي، توابع زماني، توابع آماري امكانپذير مي باشد)
 • طراحي نقشه استراتژي و امكان بررسي صحت روابط علي و معلولي بين استراتژي ها در ديدگاههاي مختلف
 • ارائه نتایج در قالب داشبوردها، نمودارها و گزارشات مدیریتی
 • تنظيم سطوح دسترسي براي واحدهاي سازماني مختلف