شاخه ها

خبرنامه

مدیریت مالی در مراقبت سلامت و بیمارستان بزرگنمایی

مدیریت مالی در مراقبت سلامت و بیمارستان

مولف :دکتر فربد عبادی فرد آذر/عزیز رضا پور
مرکز پخش : مرکز تحقیقات مدیریت بیمارستانی

فقط آنلاین

21,000 تومان

افزودن به سبد خرید

هیچ امتیاز پاداش برای این محصول وجود ندارد.