شاخه ها

خبرنامه

شیوه های تعیین تعرفه در بخش سلامت جلد اول بزرگنمایی

شیوه های تعیین تعرفه در بخش سلامت جلد اول

مولف :دکتر حسین زارع/مهدی برزگر/رضا کاشف قربانپور/خسرو کشاورز/دکتر مهدی راسل
مرکز پخش : مرکز تحقیقات مدیریت بیمارستانی

46 قلم موجود در انبار

65,000 ریال

با خرید این محصول شما می توانید تا 1 امتیاز وفاداری. سبد شما در مجموع 1 امتیاز که می تواند به کوپن تخفیف تبدیل شود 1,000 ریال.