شاخه ها

خبرنامه

جوهره رهبری در سازمان بزرگنمایی

جوهره رهبری در سازمان

مولف : دکتر مسعود اعتمادیان, دکتر پژمان شادپور, مهدی برزگر, الهام افضل
مرکز پخش : مرکز تحقیقات مدیریت بیمارستانی

47 قلم موجود در انبار

12,000 تومان

هیچ امتیاز پاداش برای این محصول وجود ندارد.